Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης, Αναστασία, Τασούλα *
Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη *
Τιμοθέου Αποστόλου, Αγίου Αναστασίου
Από το Blogger.