ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΠΟΝ)


ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟ
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΠΟΝ)

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι επετεύχθη συμφωνία με τον   Προμηθευτικό   Οργανισμό   Ναυτικού   (ΠΟΝ)   για   την   είσοδο   των   μελών     του Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ.
Οι εγκαταστάσεις του ΠΟΝ βρίσκονται στην Ιερά Οδό 102Α στο Βοτανικό.

Η συμφωνία αυτή δίνει το δικαίωμα στα μέλη μας να απολαμβάνουν τις Υπηρεσίες και τα προνόμια που παρέχει το Πολεμικό Ναυτικό.
Για τις υπηρεσίες που παρέχονται μπορείτε να ενημερωθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://pon-hn.gr/
Για τον σκοπό αυτό και για να μπορούν τα μέλη μας να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του ΠΟΝ είναι απαραίτητη η χορήγηση κάρτας άδειας εισόδου η έκδοση της οποίας απαιτεί τα κάτωθι δικαιολογητικά

1.      Υπεύθυνη δήλωση - αίτηση για είσοδο στον ΠΟΝ. 
2.      Δύο έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας του αιτούντος .
3.      Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μέλους ή των μελών της οικογενείας.
4.      Φωτοτυπία της υπηρεσιακής ταυτότητας του αιτούντος ή βεβαίωση απασχόλησης του από τον οικείο φορέα.
5.      Για τους συνταξιούχους-μέλη δεν απαιτείται το 4ο δικαιολογητικό.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο λογιστήριο του Συνεταιρισμού στο κτίριο Λαοδικείας σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο Α.Μ
.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Υπεύθυνη δήλωση - αίτηση για την είσοδο σας στον ΠΟΝ 
Μπορείτε να προβάλετε και να εκτυπώσετε από εδώ την σχετική αίτηση

'Η από το παρακάτω πλαίσιο
ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Από το Blogger.