ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

12/03/2018 Ημερίδα για τη Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

12/03/2018 Ημερίδα για τη Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων , η ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ ανταποκρίθηκε στη πρόσκληση με τη παρουσία του Γεν. Γραμματέα της στην εκδήλωση.

Ακολουθεί η τοποθέτηση του γενικού γραμματέα Κ. Σουλιώτη Δημήτρη στην εκδήλωση:


Κυρίες και κύριοι,


Εκ μέρους της ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ και με πλήρη επίγνωση της σημασίας της, χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Μια σύγχρονη ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων θα πρέπει να αντιμετωπίζει τα απόβλητα ως δυνητικά αξιοποιήσιμο υλικό και επομένως, χωρίς να παραγνωρίζει τη σημασία της ασφαλούς διάθεσης, θα πρέπει να δίνει έμφαση στην πρόληψη και στην ανακύκλωση  υλικών και ενέργειας.
Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι,  παρά τα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δυστυχώς έχουμε μείνει και σε αυτόν τον τομέα πολύ πίσω.

Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι οφείλουν να συνεργαστούν τόσο με τους επιστημονικούς φορείς όσο και με μεγάλες Εταιρείες σαν την ΕΥΔΑΠ που έχει μεγάλη τεχνογνωσία να προσφέρει ώστε να προχωρήσουμε άμεσα σε βιώσιμες λύσεις που θα επιτρέπουν την αειφόρο ανάπτυξη.  Μόνο τότε μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες να σταθούν δίπλα και όχι απέναντι στη δημιουργία κατάλληλων χώρων διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.
Σταθερός προσανατολισμός πρέπει να είναι η συμμόρφωση με την ιεράρχηση της Κοινοτικής αλλά και Εθνικής νομοθεσίας για ασφαλή αλλά και επικερδή διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων  αποβλήτων.
Αναγνωρίζουμε ότι η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία για να μπορεί να προσαρμοστεί στις εκάστοτε τοπικές ιδιαιτερότητες.  
Κι εδώ πρέπει να σταθούμε λίγο, γιατί το βλέπουμε πια πέρα από κάθε αμφισβήτηση, ότι η άρνηση η συμπεριφορά "όχι στη δική μου αυλή" έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση που όλοι χάνουμε:
- χάνει το περιβάλλον από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων
- χάνει η δημόσια υγεία, με την άρνηση του ελεγχόμενου, σε οργανωμένους χώρους και μονάδες επεξεργασίας, μετασχηματισμού των απορριμμάτων
- χάνει η οικονομία, από τη σπατάλη πόρων, από την απουσία των σχετικών επενδύσεων, από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
- Χάνει η χώρα γιατί η προκατάληψη δεν αφήνει να δούμε καθαρά την πρόοδο που έχει σημειώσει η τεχνολογία σε αυτόν το τομέα. Την πρόοδο που υπάρχει, είναι γνωστή και αξιοποιείται σε άλλες χώρες, αλλά ακόμη και στην χώρα μας σε κάποιες περιοχές.
Κυρίες και κύριοι

Η χώρα μας δεν στερείται ενός αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού με γνώση και θεωρητική κατάρτιση στο θέμα των αποβλήτων.  Ο εποικοδομητικός διάλογος όλων των μερών με αντικειμενικότητα πρέπει να αρχίσει πια να αποδίδει.
Και αυτή πιστεύω ότι είναι η αξία προσπαθειών όπως η σημερινή.  Μια συζήτηση που ελπίζω να αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω εποικοδομητικές συνεργασίες και την υλοποίηση, επιτέλους, ενός χειροπιαστού έργου, ενός παραδείγματος που κανείς καλοπροαίρετος δεν θα μπορεί να αμφισβητήσει.
Σας ευχαριστώ 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Από το Blogger.