ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΣΕ 201815 Μαρτίου 2018

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε αποστείλει προς την ΟΜΕ τα αιτήματα του Σωματείου μας, σχετικά με την υπό διαπραγμάτευση Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τα οποία παραθέτουμε και για ενημέρωση όλων των συναδέλφων.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΣΕ 2018
    Βασικοί άξονες :
        
 •  Τριετής διάρκεια            
 • Καμία μείωση μισθών.            
 • Καμία απώλεια θέσεων εργασίας.
       


Όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας, που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες ΣΣΕ και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά τη διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν.


Ειδικότερα
 • ·         Προσλήψεις μόνιμου ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της Εταιρείας.
 • ·         Κατάργηση ελαστικών μορφών εργασίας.  Ίσα δικαιώματα για όλους με ενιαία εφαρμογή της ΣΣΕ.
 • ·         Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας στην Εταιρεία.
 • ·         Ενσωμάτωση της ΑΤΑ στο βασικό μισθό των εργαζομένων.
 • ·         Χορήγηση των μισθολογικών προαγωγών αναδρομικά που κακώς «πάγωσαν» σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Προσωπικού και κατοχύρωση τους στο μέλλον.
 • ·         Με τη λήξη του Μνημονίου τον Αύγουστο του 2018, επαναφορά των μισθών και των επιδομάτων στα προ του 2009 επίπεδα.
 • ·         Κάλυψη της διαφοράς των αυξημένων εισφορών των εργαζομένων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με αύξηση του μισθού κατά 15% αναδρομικά για τα έτη 2016 και 2017.  (Όπως έγινε και με τους δικηγόρους της Εταιρείας).
 • ·         Διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας.
 • ·         Χορήγηση στο προσωπικό που δουλεύει στην πρώτη γραμμή και έρχεται σε επαφή με τους πολίτες, αμοιβής αναγνώρισης εξαιρετικών υπηρεσιών (bonus) είτε με τη μορφή επιπλέον ημερών αδείας είτε με την ετήσια καταβολή χρηματικού ποσού.
 • ·         Να κατοχυρωθεί μέσω της ΣΣΕ η αδιάλειπτη και με ορθή εφαρμογή, καταβολή της εφάπαξ αποζημίωσης για το σύνολο του προσωπικού και όχι μόνο για όσους έχουν προσληφθεί μέχρι τις 25-10-1999.
 • ·         Να έχει δικαίωμα κάθε συνάδελφος που έχει συμπληρώσει 20 έτη υπηρεσίας και άνω, να λαμβάνει προκαταβολικά το 50% της εφάπαξ αποζημίωσης του έναντι και όχι με τη μορφή δανείου.  Προϋπόθεση για αυτό να πραγματοποιηθεί σχετική οικονομοτεχνική μελέτη.
 • ·         Ετήσιος ιατρικός προληπτικός έλεγχος για όλο το προσωπικό και χορήγηση μίας μέρας άδειας με αποδοχές για τη διεξαγωγή του.
 • ·         Καταβολή του 10% των εργατοτεχνιτών στο σύνολο των εργαζομένων αυτής της κατηγορίας.


Σημειώνουμε ότι από τη συνεδρίαση του ΔΣ του μηνός Ιανουαρίου 2018, το μέλος του ΔΣ Σινιώρης Γιώργος, μας ενημέρωσε ότι παρά το γεγονός ότι στις εκλογές του Σωματείου κατήλθαμε με ένα ψηφοδέλτιο, από τη στιγμή εκείνη διαχωρίζονται 4 μέλη ως εκπρόσωποι της παράταξης ΑΚΕ ΕΥΔΑΠ.  Η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ παραμένει αταλάντευτα στη θέση μας ότι οφείλουμε σεβασμό στους συναδέλφους που μας τίμησαν με την ψήφο τους υπό ένα ψηφοδέλτιο, δημοκρατικό, ανεξάρτητο και χωρίς αποκλεισμούς ή διαχωρισμούς σε παρατάξεις.

Ειδικά την κρίσιμη αυτή ώρα που οι δυνάμεις όλων μας πρέπει να στρέφονται ενάντια στο Υπερταμείο και το ξεπούλημα του Εθνικού πλούτου ακόμα και του νερού, κρίνουμε ότι δεν έχουν θέση μικροπαραταξιακά ή προσωπικά συμφέροντα που όχι μόνο δεν ωφελούν αλλά βλάπτουν τον αγώνα των εργαζομένων και φέρουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την απαξίωση του συνδικαλιστικού κινήματος ειδικά μέσα στην ΕΥΔΑΠ.
Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, παρά το γεγονός ότι από τον Οκτώβριο του 2017 έχει κληθεί η Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο και κατάθεση σχετικού πορίσματος ώστε να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη από το Καταστατικό του Σωματείου Τακτική Γενική Συνέλευση, δεν έχουμε ακόμα λάβει τα αποτελέσματα του Ελέγχου και για το λόγο αυτό καθυστερεί η διαδικασία χωρίς ευθύνη του Προεδρείου του Δ.Σ. 
Επειδή η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ είναι αποφασισμένη να τηρήσει απαρέγκλιτα το Καταστατικό του Σωματείου, επιφυλασσόμεθα για την άσκηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών προκειμένου για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, ανεξάρτητα από τις ενέργειες της Εξελεγκτικής Επιτροπής για πλήρη ενημέρωση όλων των μελών μας.
Δεν θεωρήσαμε ποτέ ούτε πρόκειται να ξεκινήσουμε τώρα, τους εργαζόμενους ως πιόνια που μπορούμε να μεταφέρουμε από Σύλλογο σε Σύλλογο και είμαστε αντίθετοι σε τέτοιες παλαιοσυστημικές πρακτικές.  Καλούμε τα μέλη που πραγματικά επιθυμούν να εκπροσωπούνται από ένα Σωματείο αρχών, διαφάνειας και συνδικαλιστικού ήθους να σταθούν δίπλα μας στην προσπάθεια εξυγίανσης που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη, γιατί μόνο με τη συμμετοχή όλων μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες πραγματικής διεκδίκησης και όχι παζαριών και συμβιβασμών με την εκάστοτε εργοδοσία.

Για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Τσιμιδάκη Όλγα
Η Γεν. Γραμματέας

Παπανικολάου Τάνια
ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Από το Blogger.