ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 25 Μαΐου 2018
18 Μαΐου 2018

Ενημερώνουνε τα μέλη μας ότι την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, στην αίθουσα εκδηλώσεων στον Περισσό.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:1. Διοικητικός Απολογισμός

2. Οικονομικός Απολογισμός - Ανακοίνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής

3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018

4. Ερωτήσεις- Τοποθετήσεις- Ανακοινώσεις

5. Συζήτηση της πρότασης μομφής κατά του Προεδρείου

6. Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ.

Σημείωση: Τα κείμενα του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού, η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και το κείμενο της Πρότασης Μομφής, διανέμονται ηλεκτρονικά μαζί με την παρούσα Πρόσκληση σε όλα τα μέλη του Σωματείου μας. Σε έντυπη μορφή θα διανεμηθούν πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη.


ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Από το Blogger.