ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ...8 Νοεμβρίου 2018


 Μία Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή 93 σελίδων, μια ορθή επανάληψη της Έκθεσης και μια απάντηση σε ερωτήσεις που έθεσαν τα μέλη της πλειοψηφίας του ΔΣ προς τον Ορκωτό, όσο κι αν έχουν διατυπωθεί προσεκτικά, επιβεβαιώνουν τις αποκαλύψεις που έκαναν οι παρατάξεις ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ και ΣΕΚΕΣ σχετικά με την οικονομική κατάσταση στην ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ ειδικά για τα έτη 2014 έως και 2017.


Ο ίδιος Ορκωτός, παρά την Απόφαση του Συνεδρίου και του ΔΣ της ΟΜΕ για πλήρη έλεγχο, δηλώνει εγγράφως στο κείμενο που κατέθεσε : «Η παρούσα εργασία μας, διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση».
Θα πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι η παρούσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης.  Εργασιών Επισκόπησης, και ως εκ τούτου δεν θα εκφράσουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε κατωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων, στις σχετικές παραγράφους. Δική μας ευθύνη είναι να εκτελέσουμε τις προσυμφωνημένες διαδικασίες που περιγράφονται και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.»

Το Γραφείο Τύπου της ΑΚΕ, ακόμα και μετά το πόρισμα που σαφέστατα περιγράφει
-          την ύπαρξη δεύτερου λογαριασμού τον οποίο αγνοούσαν όχι μόνο η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ αλλά και οι δύο Ελεγκτικές Επιτροπές, 
-          την έκδοση μπλοκ επιταγών και χρεωστικής κάρτας που επίσης αγνοούσαν τα μέλη του ΔΣ και των Ελεγκτικών Επιτροπών
-          αντικαταστατική λειτουργία, δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τη λειτουργία της ΟΜΕ,
-          υπέρογκες πληρωμές σε συγκεκριμένους προμηθευτές, αυξημένα οδοιπορικά συγκεκριμένων μελών και τόσα άλλα
μετά την Ανακοίνωση του Προέδρου της ΟΜΕ που ενώ στη συνεδρίαση του ΔΣ δήλωνε αρχικά ότι ο λογαριασμός ήταν ένας, γραπτώς μας ανακοίνωσε όχι μόνο ότι υπήρχε δεύτερος λογαριασμός αλλά τον είχε ο ίδιος ανοίξει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία,
Μετά την παρέμβαση της Εισαγγελίας στην οποία αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε ως πλειοψηφία,
Έχει το θράσος να συνεχίζει την επιχείρηση παραπλάνησης των εργαζομένων.  Αφού λοιπόν όλα είναι καλά καμωμένα και εμείς όλοι είμαστε «κοινοί συκοφάντες», γιατί απέπεμψαν τον Ταμία ;  Γιατί αφού ο Ταμίας δεν λειτουργούσε μόνος του, αλλά όπως ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΟΜΕ δηλώνει, για κάθε κίνηση υπέγραφε και ο ίδιος και ο Γεν. Γραμματέας, οι δύο τελευταίοι δεν «παραιτούνται»; Γιατί ο Εισαγγελέας αντί να απορρίψει τις καταγγελίες μας ως ανυπόστατες και να τις θέσει στο αρχείο, ξεκίνησε ήδη την έρευνα;

Προφανώς η ΑΚΕ ΕΥΔΑΠ έχει επιλεκτική όραση, καθώς μιλάει βέβαια για μια μεγάλη δαπάνη του 2013, την οποία υπερψήφισε συμπτωματικά το ίδιο πρόσωπο που ήταν Γεν. Γραμματέας και υπέγραψε για το άνοιγμα του δεύτερου λογαριασμού εν αγνοία των υπολοίπων, αλλά δεν βλέπει όλα τα υπόλοιπα που καταγράφει στην έκθεση του ο Ορκωτός για τη θητεία 2014 – 2017 και  επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες μας περί κακοδιαχείρισης και κατασπατάλησης των χρημάτων των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ  αλλά και της Επιχορήγησης που λαμβάνει η ΟΜΕ διαχρονικά για συγκεκριμένους σκοπούς υπέρ των εργαζομένων υποτίθεται. 

Για την ιστοσελίδα της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, για την οποία δεν λάβαμε ποτέ απάντηση αν και γιατί ελέγχθηκε από την Οικονομική Αστυνομία, η Έκθεση του Ορκωτού αναφέρει : «Μια άλλη μεγάλη δαπάνη που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εισπράξεων και Πληρωμών αφορά την κατασκευή ιστοσελίδας της ομοσπονδίας η οποία έχει εγκριθεί και συζητηθεί σε τρία Διοικητικά Συμβούλια. Όμως και το συγκεκριμένο έργο το οποίο αποφασίστηκε, εγκρίθηκε και ξεκίνησε την χρήση 2015, είχε εξοφληθεί τμηματικά στην διάρκεια τριών χρήσεων. Αρχικά προκαταβλήθηκαν 6.800,00 ευρώ μέσω πέντε τραπεζικών επιταγών 1.360.00 ευρώ εκάστη και πληρώθηκαν από τον λογαριασμό ταμιευτηρίου με ημερομηνία 16.1.2015, από τον λογαριασμό όψεως πληρώθηκαν έξι επιταγές στις χρήσεις 2015 και 2016 ευρώ 14.480,00, μέσω εμβασμάτων ευρώ 14.668,00 και το υπόλοιπο μετρητά έως και τον Αύγουστο της χρήσης 2017, ενώ το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ήρθε ετεροχρονισμένα με ημερομηνία 1.10.2017 χωρίς να παραληφθεί και να είναι υπογεγραμμένο από κάποιο αρμόδιο.»

Δηλαδή, 16/1/15 προκαταβολή στο ανάδοχο για την ιστοσελίδα με 5 επιταγές όλες την ίδια μέρα 1.360 ευρώ =6.800 , στη συνέχεια πληρώθηκε ο ανάδοχος από τον άγνωστο λογαριασμό όψεως σε όλους  με άλλες 6 επιταγές ύψους 14.480 μια 07/04/2015 1.480 ευρώ,17/06/15,18/6/2015,19/6/2015 και 26/6/2015 όλες από 1.750 ευρώ και μια τελευταία 06/07/2016 3.000, ενώ το υπόλοιπο σε μετρητά.

Η Απόφαση του ΔΣ όμως για την άμεση υλοποίηση της ιστοσελίδας λήφθηκε, όχι φυσικά για το ποσό που τελικά έφτασε να κοστίσει, στις 06/11/2015.  Πώς ήξεραν ο Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας και ο Ταμίας τον Γενάρη του 2015 ποιος θα ήταν ο ανάδοχος για τη δημιουργία της ιστοσελίδας;  Με ποιο τρόπο είχαν μαντέψει δέκα  μήνες πριν, ότι το ΔΣ θα ελάμβανε τη συγκεκριμένη Απόφαση;  Ποιοι επέλεξαν και με ποιες διαδικασίες τη συγκεκριμένη εταιρεία και βιάστηκαν μάλιστα να την πληρώσουν πριν καν αρχίσει η υλοποίηση ενός έργου που από ότι φαίνεται ποτέ δεν ολοκληρώθηκε;

Άλλη περίπτωση σημαντικού ετεροχρονισμού παραστατικού και εξόφλησης είναι τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του ύψους 7.789,00 ευρώ που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εισπράξεων πληρωμών τον Οκτώβριο της χρήσης 2016 , εξοφλήθηκε από τον λογαριασμό όψεως (αυτόν που ήξεραν τρεις) με τραπεζική επιταγή 7.789,00 ευρώ στις 3.6.2016 ενώ το τιμολόγιο εκδόθηκε από την εν λόγω εταιρία τον Ιούλιο 2017.

Επίσης σε άλλο σημείο της Έκθεσης αναφέρεται: «Από τον έλεγχό μας και την αντιπαραβολή των extrait με το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών διαπιστώθηκε ότι από τις δαπάνες ευρώ 22.892,58 που είχαν πραγματοποιηθεί με την χρεωστική κάρτα της Τράπεζα Πειραιώς της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π ποσό ευρώ 15.129,43 δεν αντιστοιχούσαν σε δαπάνες που αφορούσαν την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π και δεν είχαν καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών.»

Ποιους νομίζουν ότι κοροϊδεύουν, προτείνοντας να πάει το αρχικό πόρισμα στον Εισαγγελέα (πριν να αναγκαστεί ο Ορκωτός από τις ερωτήσεις της πλειοψηφίας να υποβάλει ορθή επανάληψη), την ώρα που είχαμε ενημερώσει το ΔΣ ότι ήδη από τον Αύγουστο είχαμε προσφύγει με όλα τα στοιχεία στον Εισαγγελέα στον οποίο προφανώς καταθέτουμε συμπληρωματικά όλα μα όλα τα στοιχεία που προκύπτουν έκτοτε;

Τα στελέχη της ΑΚΕ είναι ηθικά έκθετα και δεν θεωρούμε τυχαίο το γεγονός ότι διαχρονικά και σε άλλη αντίστοιχη περίπτωση «κακοδιαχείρισης» εμπλέκονται τα ίδια άτομα.  Για τη ΔΑΚΕ, είναι πραγματική τιμή που έγκαιρα είχε κάνει την αυτοκάθαρση της και είχε διαγράψει τα συγκεκριμένα άτομα σε ανύποπτο χρόνο.

Επειδή όμως μας ενδιαφέρει η Ομοσπονδία ώστε να μην μείνουν εκτεθειμένοι οι εργαζόμενοι που εμπιστεύτηκαν λάθος άτομα, οφείλει η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ άμεσα να

-          Προβούν στην ανακοίνωση που έχουν αποφασίσει να δημοσιεύσουν στο ΔΣ κατά τα οποίο, τα μέλη της ΑΚΕ τράπηκαν σε φυγή.
-          Να κοινοποιηθεί στους εργαζόμενους η Έκθεση του Ορκωτού για να σχηματίσουν οι ίδιοι άποψη
-          Να άρουν την εμπιστοσύνη τους σε όλα τα στελέχη της ΑΚΕ που αυτή τη στιγμή ελέγχονται για κακοδιαχείριση και να τα αποπέμψουν από κάθε θέση ευθύνης .
-          Να προχωρήσουν σε ανασυγκρότηση του ΔΣ ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ
-          Να υπογραφεί επιτέλους το περίφημο συμπληρωματικό παράρτημα της ΣΣΕ.
Για κάθε εξέλιξη θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους με νεότερη ανακοίνωση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Από το Blogger.