ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ22 Φεβρουαρίου 2019

Καθώς φαίνεται δεν έχει τέλος ο πολυετής και ψυχοφθόρος αγώνας για τους 23 συναδέλφους υδρονομείς.
Παρά την επικύρωση δικαίωσης τους, με τον Νόμο 4590/2019 άρθρο 66, ακόμα δεν έχουν ενταχθεί στο μόνιμο προσωπικό της ΕΥΔΑΠ.
Καλούμε τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ και την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού να προχωρήσει άμεσα, όπως οφείλει, στη διευθέτηση του θέματος ώστε να ενταχθούν άμεσα οι συνάδελφοι μας Υδρονομείς στο τακτικό προσωπικό της Εταιρείας.
Καλούμε τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού να ασχοληθεί πρωτίστως με αυτό και άλλα σπουδαία θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της ΕΥΔΑΠ και να μην αναλώνεται σε παιχνίδια παρακολούθησης των εργαζομένων με αθέμιτους τρόπους.
Καταγγέλλουμε ότι οι συνάδελφοι περιμένουν κάθε πρωί στην ουρά για να καταγραφεί η είσοδος τους στο γραφείο τους από εργαζόμενους της εταιρείας φύλαξης των εγκαταστάσεων μας!  Προφανώς η Υπηρεσία Προσωπικού έχει εκχωρήσει την αρμοδιότητα της αυτή στον εργολάβο…
Χωρίς καμία σχετική Ανακοίνωση από τη Διοίκηση που να ενημερώνει τους εργαζομένους, πώς προχώρησε μια τέτοια διαδικασία;
Μήπως και αυτή η ενέργεια είναι δείγμα αμφισβήτησης των ικανοτήτων των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών ότι δεν μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους;  Μήπως τίθεται υπό αμφισβήτηση ακόμα και το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο «Εφαρμογή Γραμματείας» που τηρείται καθημερινά;
Καλούμε τους εργαζόμενους να μην ανέχονται τη διαδικασία αυτή, καθώς μόνο εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Προσωπικού και οι Προϊστάμενοι τους έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν την προσέλευση και αποχώρηση τους από την εργασία τους.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ
ΥΓ:  Η εταιρεία φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ, έχει υπογράψει δήλωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων που ελέγχει;

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Από το Blogger.