Καταγγελία της ΔΑΚΕ Ε.Ε.Ε.Π. για παράνομη πολιτική εκδίωξη υπαλλήλων από την ηγεσία!


Η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, Δ.Α.Κ.Ε. Ε.Ε.Ε.Π., με το παρόν Δελτίο Τύπου καταγγέλλει:

Την συστηματική και παράνομη πολιτική εκδίωξη υπαλλήλων από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π. Ευάγγελο Καραγρηγορίου, ο οποίος με μια αιφνιδιαστική κίνηση, την Παρασκευή 5 Απριλίου το απόγευμα, για άλλη μια φορά με απόφασή του, έκανε άρση στις αποσπάσεις πέντε συναδέλφων μεταξύ των οποίων, του Προέδρου της ΔΑΚΕ-ΕΕΕΠ Δ. Ηλιάδη και των Μελών, Γ. Λάντζα, Β. Σταυρογιανόπουλου, και Ε. Σαμψάκης, χωρίς ιδιαίτερη αιτιολογία, με μόνη αναφορά ότι «εξέλειπαν οι λόγοι» για συνέχιση της απόσπασής τους, ενέργεια που είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση και της αίτησης μετάταξή τους στην Ε.Ε.Ε.Π. Οι εκδιώξεις είχαν ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2018 με την άρση της απόσπασης της προηγούμενης Γραμματέως της Δ.Α.Κ.Ε. – Ε.Ε.Ε.Π. και μέλους του Συλλόγου Μ. Δαλάκας. Τους τελευταίους 8 μήνες χωρίς ουσιαστικούς λόγους και με στοχευμένες, κατασκευασμένες και ψευδέστατες κατηγορίες έχουν «συρθεί» σε Ε.Δ.Ε. 3 μέλη της Δ.Α.Κ.Ε. – Ε.Ε.Ε.Π.. Οι δύο ήδη εκδιωχθέντες Γ. Λάντζας, και Ε. Σαμψάκη (χωρίς να έχει βγει πόρισμα) και ο Αντιπρόεδρος της Δ.Α.Κ.Ε. – Ε.Ε.Ε.Π. και μέλος του Συλλόγου Ε.Ε.Ε.Π. Κ. Κονδύλης.
Την ίδια στιγμή σε Σχέδιο Νόμου που κατατίθεται την Παρασκευή 12/4/2019 στην Βουλή με τίτλο « Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων …………. Και άλλες διατάξεις», στην αιτιολογική έκθεση και συγκεκριμένα στο άρθρο 61, αναφέρεται:
  1. «Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων …., βρίσκεται εγκλωβισμένη σε χρονοβόρες διαδικασίες στελέχωσής της, οι οποίες σε συνδυασμό με την έλλειψη οικονομικού κινήτρου για τους υπαλλήλους της, έχουν οδηγήσει την Αρχή σε μία οριακή κατάσταση λειτουργίας, με διαρκή εκροή προσωπικού και μηδενική εισροή προς αντικατάστασή του.» 
  2.  «οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Αρχή, αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με κάθε αποχώρηση υπαλλήλου από την Αρχή. Είναι ενδεικτικό ότι, από το 2015, οπότε και πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες αποσπάσεις στην Αρχή, έχουν αποχωρήσει συνολικά 61 υπάλληλοι και έχουν ενταχθεί στο δυναμικό της μόλις 5.» 
  3.  «Η διαρκής απογύμνωση της Ε.Ε.Ε.Π. από εξειδικευμένο προσωπικό δημιουργεί αδυναμία απρόσκοπτης συνέχισης και διοίκησης του νευραλγικού έργου της στο σύνολο των υπηρεσιακών της μονάδων.» 
  4.  «Γίνεται αντιληπτό, ότι είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη θέσπισης ρυθμίσεων, οι οποίες να διασφαλίζουν αφενός την παραμονή στην Ε.Ε.Ε.Π. των εξειδικευμένων υπαλλήλων της και αφετέρου την ευελιξία της στελέχωσής της με νέες αποσπάσεις καθώς και με μετατάξεις, ώστε να εισρεύσει άμεσα νέο προσωπικό, τη συγκεκριμένη μάλιστα χρονική συγκυρία όπου το προσωπικό της Αρχής καλείται να ανταποκριθεί, πέραν των καθημερινών λειτουργιών του, και σε μια σειρά από ιδιαίτερα κρίσιμες διαδικασίες που αφορούν έργα ύψιστης σημασίας για το δημόσιο συμφέρον.»Με βάση τα ανωτέρω η Διοίκηση ζητά την στελέχωση της Ε.Ε.Ε.Π. κατά παρέκκλιση των διαδικασιών του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016) και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Ε.Π..
Οι συνάδελφοι οι οποίοι εκδιώχθηκαν έχουν ο καθένας από αυτούς συσσωρευμένη και εξειδικευμένη εμπειρία στα παίγνια άνω των 30-35 ετών.
ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΔΙΩΧΝΕΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ!!!! …ζητά κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ!!!!!
Η Δ.Α.Κ.Ε. Ε.Ε.Ε.Π. καταγγέλλει τον Πρόεδρο της Αρχής κύριο Ε. Καραγρηγορίου για κομματικές διώξεις, και επειδή ετοιμάζεται να κάνει νέες κομματικές αποσπάσεις των «εκλεκτών» του ΣΥΡΙΖΑ αδιαφορώντας για το ήδη υπάρχον προσωπικό που έχει σηκώσει όλο το βάρος και την ευθύνη του δύσκολου έργου της ΕΕΕΠ.
Καλούμε τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π. να ανακαλέσει ΑΜΕΣΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΝΑΙΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ!
Καλούμε όλους τους φορείς να πάρουν θέση.
Ο Αντιπρόεδρος    Ο Γραμματέας
Κ. Κονδύλης            Β. Ζώης

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Από το Blogger.